1

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200, mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt dùng cho kế toán tiền mặt.

 

1. Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133:
 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số S04b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
Tài khoản:…
Loại quỹ: …
Năm …
Đơn vị tính…
Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số tồn Ghi chú
Thu Chi
Nợ
A B C D E F 1 2 3 G
        – Số tồn đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
 
 
 
 
         
– Cộng số phát sinh trong kỳ x     x x
– Số tồn cuối kỳ x x x   x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ:…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 
Tải Mẫu sổ Qũy tiền mặt theo Thông tư 133 S04b-DNN word:

TẢI VỀ

 
Tải mẫu Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 S07a-DN word
:

TẢI VỀ

Tải Mẫu Sổ chi tiết quỹ tiền mặt Excel theo Thông tư 133 và 200:

Mẫu sổ sách kế toán Excel  

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
lopketoanthue01@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 
2. Cách lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:
 
1. Mục đích:
– Sổ này dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

– Sổ này dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột F: “Tài khoản đối ứng”: Phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.
– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.


Xem thêm: Mẫu sổ quỹ tiền mặt
 
 
Kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công!

mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *