1

Mẫu 02/CK- Cam kết thuế TNCN mới nhất theo TT 92

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu bản cam kết 02/CK-TNCN thuế TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư  92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. ÁP dụng cho những cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại 1 nơi nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế TNCN.

Chú ý: Từ ngày 30/7/2015 thì các bạn phải làm theo Mẫu 02/CK-TNCN Bản cam kết – Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thay thế cho mẫu cam kết 23 theo Thông tư 156.

——————————————————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)…………………..

 
1. Tên tôi là: …………….……………

2. Mã số thuế:                            

3. Số CMND/hộ chiếu :……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: …………..
4. Địa chỉ cư trú:……………..……………………
5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………
Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ…………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  …., ngày …… tháng …… năm……….
                                                                    CÁ NHÂN CAM KẾT
  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
 

VD:
– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng
—————————————————————————–
 

 
Tải về tại đây:

Tải về


Xem thêm: Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ
__________________________________________________

mẫu 02 cam kết thuế tncn


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *