1

Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


 

Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)

 
[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm hoặc quý………năm ………
[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

 
[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………

           [05] Mã số thuế:                          

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………..
[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………..
[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:………….[11] Email: ………………
[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):……………………………………

       [13] Mã số thuế:                      –      

[14] Địa chỉ: …………….…………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………….
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ………….. [19] Email: …………………..
[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………..

           [21] Mã số thuế:                          

[22] Địa chỉ: ………………………………………….
[23] Quận/huyện: …………………. [24] Tỉnh/thành phố: …………………….
[25] Điện thoại: …………………..  [26] Fax: …….. [27] Email: ………………..
[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………..Ngày:……………..
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số phát sinh Số luỹ kế
I Thu nhập từ đầu tư vốn  
1 Tổng thu nhập tính thuế [29]    
2 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [30]    
II Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán  
1 Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán [31]    
2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [32]    
III Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại  
1 Tổng thu nhập tính thuế [33]    
2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [34]    
IV Thu nhập từ trúng thưởng  
1 Tổng thu nhập tính thuế [35]    
2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [36]    
V Doanh thu từ kinh doanh của cá nhân không cư trú  
1 Tổng doanh thu tính thuế trả cho cá nhân [37]    
2 Tổng số thuế đã khấu trừ [38]    
VI Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú  
1 Tổng giá chuyển nhượng vốn [39]    
2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [40]    
 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………
Chứng chỉ hành nghề số:……
  …,ngày ……tháng ……..năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Tải về tại đây:

Tờ khai thuế TNCN 06/TNCN

Xem thêm: Chi phí lãi vay cá nhân hợp lý

———————————–

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *