1

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu 09/XN-NPT-TNCN bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng mới nhất theo Thông tư 92/2015/TT-BTC -> Thay thế cho Mẫu 21a/XN-TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC trước đây. (Áp dụng từ năm 2015).

 

———————————————————-

    Mẫu số: 
09/XN-NPT-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số
92/2015/TT-BTC
ngày 15/6/2015 của
Bộ Tài chính)
                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
     
BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường………………………
Họ và tên người nộp thuế: …………………………………………………………
Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: …………………….
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….
Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày, tháng, năm sinh Số CMND/Hộ chiếu Quan hệ với người khai Địa chỉ cư trú của người phụ thuộc Đang sống cùng với tôi Không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng
1              
2              
             

Căn cứ  theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 
 
 
….., ngày ……… tháng…… năm………
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):
    UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)………………………. tại địa chỉ ………………………………………
……………./.
  XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):
UBND xã/phường ……… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ……………………………………………..…/.
 
…. ngày …… tháng …… năm ……
TM. UBND………………………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  …. ngày …… tháng …… năm ……
TM. UBND………………………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_____________________
 
Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.

———————————————————-

Tải Mẫu 09/XN-NPT-TNCN về tại đây:

TẢI VỀ

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
lopketoanthue01@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

Theo khoản 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
 
d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang
phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:
d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

 
g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:
– Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).
– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).
– Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).


Xem thêm: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

———————————————————-

Trước đây: Mẫu 21a/XN-TNCN Thông tư 156/2013/TT-BTC:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG
 

           Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (UBND) xã (phường) ……………
 
Họ và tên người nộp thuế: …….………………………..…
Mã số thuế (nếu có):…….………………………..…
Số CMND/Hộ chiếu: …….…  Ngày cấp: ….…….
Nơi cấp: ……………..
Chỗ ở hiện nay: ……………………………….…

Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi:

STT Họ và tên
người phụ thuộc
Ngày, tháng, năm sinh Số CMND /Hộ chiếu Quan hệ với người khai Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc
1          
2          
         
 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 
 
        ….., ngày …… tháng ……năm  ….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):
UBND xã (phường)………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) ……………tại địa chỉ ……………/.

  …., ngày …… tháng …… năm  ……
TM. UBND………………………….……….
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
__________________________________________________

Mẫu 09/xn-npt-tncn Bản khai người trực tiếp nuôi dưỡng


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *