1

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
 

Kể từ ngày 12/8/2016 khi đăng ký người phụ thuộc sẽ sử dụng: Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTCBãi bỏ Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92, Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư 156

 

Mẫu số: 20-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

 

  Đăng ký thuế            

  Thay đổi thông tin đăng ký thuế        

  Giảm trừ gia cảnh

 
1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………..

 2. Mã số thuế:                    

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:……………………………………………….
4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):……….
5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có): 

                           
 

 
6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1                
2                
3                
               
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1                        
2                        
3                        
                       
                       
                                 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
    

  …, ngày … tháng … năm …
                                                                                      CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
   

 

Tải Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95 về tại đây:

Mẫu 20-ĐK-TCT

 

Xem thêm: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 

__________________________________________________
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *