1

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính), có hiệu lực từ ngày 12/8/2016.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT được sử dụng khi Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho cá nhân trong công ty. Cụ thể theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc đăng ký người phụ thuộc:

“Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.”

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé: Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

 
 Đăng ký thuế           Thay đổi thông tin đăng ký thuế      Giảm trừ gia cảnh

 
 
1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..……………………………………..

2. Mã số thuế:                            

 
 
3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập Mã số thuế của cá nhân có thu nhập Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1                    
2                    
3                    
                     
                     
                   
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập MST của cá nhân có thu nhập Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
1                            
2                            
3                            
                           
                           

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
                                                                                                       

  …,ngày … tháng … năm …
                                           

                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                                                          Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
   

Tải Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95 về tại đây:

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT
 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *