1

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT theo TT 156

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

PHỤ LỤC
 
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng….. năm …. hoặc quý….năm….

 

[02] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………      

    [03] Mã số thuế:                            

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

    [05] Mã số thuế:                            
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam         
 
STT
Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế  
Tên người bán
 
Mã số
thuế người bán
Mặt hàng Giá trị HHDV
mua vào chưa có thuế
Thuế suất (%) Thuế GTGT Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm
Ký hiệu mẫu hóa đơn Ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn Ngày tháng, năm phát hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:
                       
Tổng        
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:
                       
Tổng        
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
                       
Tổng          
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):
                       
Tổng        
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:
                       
Tổng        

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào(**):                                   …………………..
Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(***):             ……………………
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
..., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào  là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4
(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ  mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 11 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4
–          GTGT: giá trị gia tăng.
–           SXKD: sản xuất kinh doanh.
–          HHDV: hàng hóa dịch vụ.
 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *