1

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi mới nhất theo TT 39

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi Mẫu BK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

 

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ
(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)

 
1. Tên tổ chức, cá nhân:     
2. Mã số thuế:           
3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng:          
 

STT Tên loại hoá đơn Ký hiệu mẫu Ký hiệu hoá đơn Số lượng Từ số đến số  
 
1 Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT2/001 AA/14T 100,000 1 100,000  
               
               
               
               
               

 

  ………, ngày………tháng………năm………
                                                                        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

 

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *