1

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi KM-12

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi mẫu KM-12 theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi

 

Tên thương nhân
 
Cv số:…………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

….., ngày    tháng    năm 200…
 

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 
Kính gửi: …………………………….
 
– Căn cứ công văn số………. ngày … tháng … năm … của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương trình, thời gian, địa bàn thực hiện khuyến mại);
– Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của …. về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (nếu có).
(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau:
– Tổng giá trị giải thưởng đã công bố:………………………………….…………….
– Tổng trị giá giải thưởng đã trao: …………………………………….……………..
– Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng : ………………..……………………
– Thực hiện Quyết định thu nộp  50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại với số tiền là:…….. đồng (gửi kèm bản sao Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước)
– Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:……………………………………………………………..
 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)

 
Người liên hệ:…………
Điện thoại: …………

Tải về tại đây:


Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi mẫu KM-12

__________________________________________________
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *