1
MẪU BIỂU CHỨNG TỪ
Mẫu chứng từ bán hàng
Mẫu thẻ quầy hàng 02-BH theo Thông tư 133 và 200

Mẫu thẻ quầy hàng 02-BH theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 02–BH, Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), mục đích để theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Mẫu hợp đồng - Lao động

Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ Mẫu hợp đồng lao động thời vụ hay còn gọi là hợp đồng lao động dưới 3 tháng có hướng dẫn cách viết cụ thể:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Xem thêm
Các bài viết khác: