1
Các loại mẫu biểu khác

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TNDN

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Xem thêm

Biên bản xác nhận tài trợ cho địa bàn đặc biệt khó khăn mẫu 07/TNDN

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mẫu 07/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số

Xem thêm

Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết mẫu 06/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi KM-1

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi KM-1 theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính.   Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi   Tên thương nhân   Số: ……….

Xem thêm

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi KM-2

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi mẫu KM-2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi Tên thương

Xem thêm

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mãi KM-3

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mãi KM-3 theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi    THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI (Kèm theo

Xem thêm