1
Mẫu chứng từ Tiền lương

Công văn đăng ký Thang bảng lương năm 2018

Mẫu công văn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2018, gửi Phòng Lao động thương binh xã hội để làm hồ sơ đăng ký xây dựng hệ thống thang bảng lương cho nhân viên tại Doanh nghiệp. CÔNG

Xem thêm

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương 2018

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương năm 2018 của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi lên gửi Phòng lao động thương binh và xã hội.     KẾ TOÁN Hà

Xem thêm

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2018

Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương giữa doanh nhgiệp với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về việc đăng ký thang bảng lương để gửi lên phòng LĐTBXH. ———————————————————-  CỘNG HÒA XÃ

Xem thêm

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

Mẫu bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh công việc, nghề nghiệp trong hệ thống thang bảng lương để nộp lên phòng LĐTBXH. ———————————————————————– BẢNG QUY ĐỊNH

Xem thêm

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng mới nhất theo Thông tư 92/2015/TT-BTC -> Thay thế cho Mẫu 21a/XN-TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC trước đây. (Áp dụng từ năm 2015).   ———————————————————-     Mẫu số: 

Xem thêm

Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động Mẫu 07 theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH Chậm nhất 25/5 và 25/11 DN phải lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động để nộp cho Phòng LĐ-TBXH.   – Kể từ ngày 20/10/2014

Xem thêm

Mẫu tơ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu TK1-TS

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mẫu số A01-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam. Chú ý: Kể từ ngày 1/11/2014 Mẫu này đã được

Xem thêm

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 06-LĐTL, mục đích, phương pháp lập và trách nghiệm ghi Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ. 1. Mẫu bảng

Xem thêm

Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn lập Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 08-LĐTL, Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Hợp đồng giao khoán. 1. Mẫu hợp đồng giao khoán:   Đơn vị: Kế toán Hà NộiBộ

Xem thêm

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133, 200

Hướng dẫn cách lập Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 09-LĐTL, phương pháp lập và trách nhiệm ghi Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán. 1. Mẫu

Xem thêm