1
Mẫu chứng từ Tiền lương

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu 11A-HSB

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11A-HSB ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.   Mẫu số 11A-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm

Mẫu bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng 21b/XN-TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu 21b/XN-TNCN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   CHÚ Ý: Kể từ ngày 30/7/2015 thì Mẫu 21b/XN-TNCN đã được

Xem thêm

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều

Xem thêm

Mẫu 05 – khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động theo TT 23

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem thêm

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCN theo TT 151

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCN Dành cho DN trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế  TNCN Ban hành kèm theo

Xem thêm

Quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài

Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài của công ty, đầy là 1 trong những giấy tờ quan trọng để đưa chi phí đi công tác vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Xem thêm

Mẫu 02/CK- Cam kết thuế TNCN mới nhất theo TT 92

Mẫu bản cam kết 02/CK-TNCN thuế TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư  92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. ÁP dụng cho những cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại 1 nơi nhưng ước tính tổng

Xem thêm

Mẫu quyết định của giám đốc về việc đi nghỉ mát

Mẫu quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát, phê duyệt kinh phí đi nghỉ mát. Để hoàn thiện chứng từ chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát được hợp lý khi tính thuế TNDN. CÔNG TY

Xem thêm

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu 07/CTKT-TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Hồ sơ mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại Cơ

Xem thêm

Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC

Mẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Quyết định số 440/QĐ-TCT. Hướng dẫn cách lập Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC. Thời  hạn nộp Bảng kê Chứng từ khấu từ thuế TNCN –

Xem thêm