1
Mẫu hóa đơn

Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT để liệt kê các loại hàng, dịch vụ đó (theo khoản 2 điều 19

Xem thêm

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất theo TT 26

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Xem thêm

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Quy định về uỷ quyền ký hoá đơn GTGT thay giám đốc. Mẫu giấy ủy quyền ký thay Giám đốc ký hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng trong trường hợp giám đốc đi công tác không thể ký được.

Xem thêm

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT liên 2 đầu vào

Khi phát hiện mất hóa đơn GTGT liên 2 đầu vào thì: Hai bên phải lập biên bản mất hóa đơn liên 2. Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn đầu vào

Xem thêm

Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan theo Thông tư 39

Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính  Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá

Xem thêm

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2014 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mẫu số: 02GTTT3/001                                             HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ký hiệu: AB/14P Liên 1: Lưu                    

Xem thêm

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————-

Xem thêm

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TINTẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN       (Dành cho tổ

Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo TT 39

Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu các bạn phải làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in mẫu 3.14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của

Xem thêm

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bán hàng

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập

Xem thêm