Mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan theo Thông tư 39

Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư

Xem thêm

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2014 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của

Xem thêm

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

Xem thêm

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày

Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo TT 39

Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu các bạn phải làm đơn đề nghị sử dụng

Xem thêm

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bán hàng

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Xem thêm