1
Mẫu tờ khai thuế

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của

Xem thêm

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.   Kể từ ngày 12/8/2016 khi đăng ký người phụ thuộc sẽ sử dụng: Mẫu

Xem thêm

Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 12/8/2016. Mẫu số: 08-MST (Ban hành

Xem thêm

Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất 2017 theo Nghị định 139

Tờ khai lệ phí Môn Bài mới nhất năm 2017 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 1/1/2017 (Thay thế cho Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo Thông tư 156) 1. Tờ

Xem thêm

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 02/UQ-QTT-TNCN năm 2016

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mới nhất năm 2016 – 2017 ban hành kèm theo Thông tư 92/2016/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. -> Xem thêm: Các trường hợp ủy quyền Quyêt toán thuế

Xem thêm

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra 01-1/GTGT theo TT 119

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).   Phụ lục  BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ,

Xem thêm

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ

Xem thêm

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN theo TT 151

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN Dùng cho DN kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.  Kể

Xem thêm

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 11/KK-TNCN theo TT 119

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh

Xem thêm

Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu 01-1/BK-CNKD

Mẫu 01-1/BK-CNKD – Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh  theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh. Phụ lụcBẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN

Xem thêm