1
Mẫu tờ khai thuế

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp mẫu 01-7/GTGT

Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).   Phụ lục

Xem thêm

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   Nêu bạn chưa biết cách lập có thể xem thêm: Cách

Xem thêm

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ MUA VÀO 01-2/GTGT theo TT 119

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Mẫu 01-2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).   Phụ lục   BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA

Xem thêm

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra 04-1/GTGT theo TT 119

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).   BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH

Xem thêm

Mẫu Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Mẫu 04/TNDN theo TT 151

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.   Kể từ ngày 15/11/2014 theo

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   PHỤ LỤC   BẢNG KÊ

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   PHỤ LỤC   BẢNG KÊ

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu số 04/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Xem thêm

Bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT theo TT 119

Mẫu bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).   BẢNG KÊ NỘP THUẾ   Người nộp thuế : ………….. Mã số thuế :………………… Địa chỉ : ……………..Huyện …………………Tỉnh, TP……………. Người nộp thay:

Xem thêm