1

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi KM-2

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi mẫu KM-2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi

Tên thương nhân
 
Số: ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

….., ngày    tháng    năm 200…
 

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 
Kính gửi:  ……………………………………………………….

           
Tên thương nhân: ………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….
Điện thoại:……………… Fax: ……………  Email: ………………………
Mã số thuế: ………………………………………………
Số tài khoản: ………………… tại Ngân hàng: …………………
Người liên hệ:………………………. Điện thoại:………………….Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: .………………………………
2. Thời gian khuyến mại: ……….………………………………
3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………..
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:. …………………………….
6. Hình thức khuyến mại: ……….…………………………..
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ……..
8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………
Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.
       (Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)
       (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)

 

Tải về tại đây:


Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi KM-2

__________________________________________________

 
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *