Trang chủ » MẪU BIỂU CHỨNG TỪ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất


Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

Chú ý: Đây là mẫu áp dụng cho năm 2014 Hiện tại đã thay đổi, các bạn tải về tại đây nhé:

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS

 

                                     GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
  Tiền mặt [ ]  chuyển khoản [ ]
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Mã hiệu: ……………..
    Số: …………………….

 
Người nộp thuế: ………………….. Mã số thuế: ……………………….
Địa chỉ:……………………….  Huyện: …………….. Tỉnh, TP: …………….
Người nộp thay: ……………………. Mã số thuế:……………………..
Địa chỉ: ……………………Huyện: ……………. Tỉnh, TP: ………………..   
Đề nghị NH (KBNN): ……………………  trích TK số: ……………………..
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: ………………… Tỉnh, TP:………..

Để ghi thu NSNN vào TK………… hoặc nộp vào TK tạm thu số:……. hoặc nộp vào TK phải trả theo kiến nghị của CQ có thẩm quyền: 

 TK 3521 (Kiểm toán NN)  [  ] TK 3523 (Thanh tra CP)    [  ]
TK 3522 (Thanh tra TC)   [  ] TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác)  [  ]
                                                                                  

Cơ quan quản lý thu: …………………. Mã số: ………………………  
Tờ khai HQ, QĐ số: ……………….  ngày: …………  Loại hình XNK: …………………..
(hoặc) Bảng kê Biên lai số: …………..  ngày ……………………………..

STT Nội dung các khoản nộp NS Mã NDKT Mã chương Số tiền
         
         
  Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………….……………………..

PHẦN KBNN GHI
Mã ĐVQHNS………………………
Mã ĐBHC: ………………………
Mã nguồn NSNN:………………………
 
Nợ TK:………………………………….
Có TK: ……………………………..

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A
Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm……

Người nộp tiền    Kế toán trưởng     Thủ trưởng       Kế toán       Kế toán trưởng

 

NGÂN HÀNG B KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm…….

Kế toán      Kế toán trưởng      Thủ quỹ             Kế toán                Kế toán trưởng

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem thêm: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

 
__________________________________________________

CLOSE
CLOSE