1

Mẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan theo Thông tư 39

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

 
Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan 

 

  Mẫu số:  07KPTQ
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
(Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)          Ký hiệu: AC/14P
Liên 1: Lưu                                       Số:   0000001
Ngày……..tháng…….năm 200….

Đơn vị bán hàng:.Công ty A……………………………………………………..
Địa chỉ: Số 12 Lô A KCX C  ………………….. Số tài khoản…………………………….

Điện thoại:………………………    MST:……………………………………………………..
Họ tên người mua hàng…………………………………………….
Tên đơn vị…………………………………………………………
Địa chỉ……………………………………. Số tài khoản………………………………….
Hình thức thanh toán:……………….. MST:…………………………………………….
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:           ………………       
 Số tiền viết bằng chữ:………………………………………………………

Người mua hàng                                         Người bán hàng                                   
(Ký, ghi rõ họ, tên)                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)                  
 
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in…….., mã số thuế…….)

Ghi chú:
– Liên 1: Lưu                     
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…
 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *