1

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 02GTTT3/001 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

TÊN CỤC THUẾ…………….                                                     Mẫu số: 02GTTT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                    Ký hiệu: 03AA/14P
Liên 1: Lưu                                         Số:         0000001
Ngày………tháng………năm 20…..

Đơn vị bán hàng:…………………………………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………Số tài khoản…………………………….    
Họ tên người mua hàng…………………………………………………………
Tên đơn vị……………………………………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………………………………
Địa chỉ……………………………………………………………………..
Số tài khoản………………………………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
           
           
           
           
           
           
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:   …………………………             
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………..
 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

                                                                                                           
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

  
 
(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)
Ghi chú:  
– Liên 1: Lưu                     
– Liên 2: Giao người mua                    
– Liên 3:…..
 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *