1

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành theo TT 133, 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành Mẫu 05-LĐTL theo Thông tư 133 và 200, mục đích, phương pháp lập và trách nhiệm ghi phiếu xác nhận công việc, sản phẩm hoàn thành.

I. Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành:

 

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Bộ phận: ………………
Mẫu số 05- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Ngày… tháng… năm…

 
Tên đơn vị (hoặc cá nhân): …………………………………………….
Theo Hợp đồng số: ……………ngày…… tháng…… năm………………..
STT Tên sản phẩm (công việc) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B B 1 2 3 D
   
 
 
 
 
         
  Cộng          

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….
 
 

    Ngày … tháng … năm …
Người giao việc
(Ký, họ tên)
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tải mẫu phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

Tải mẫu phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
lopketoanthue01@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành:
 
1. Mục đích:
– Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Xem thêm: Cách lập bảng thanh toán tiền lương

 
2. Phương pháp và trách nhiệm ghi
– Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.
– Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.
– Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
– Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).
– Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

– Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.
 

————————————————-

 
Kế toán Thiên Ưng xin chúc bạn thành công!

phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành cách lập


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *