1

Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL theo TT 39

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

 
Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………… …… Ký hiệu: Số:
                                                           

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Liên 1: Lưu
Ngày………tháng………. năm………

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……      Ngày……..tháng……. năm………
của ……………với (tổ chức, cá nhân)…………MST:………
Họ tên  người vận chuyển:  ……………       Hợp đồng số:…..
Phương tiện vận chuyển: …………………………………
Xuất tại kho:  ………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………….

STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
             
             
  Tổng cộng:  

  

Người nhận hàng Người lập Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên) 

                             (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
 
Ghi chú:       Liên 1: Lưu
                     Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng
                     Liên 3: Nội bộ

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *