Trang chủ » Tài liệu kế toán » Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel theo quyết định 48 và 15

Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel theo quyết định 48 và 15

Mẫu sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái

mẫu sổ nhật ký chung

Xem thêm: cách ghi sổ nhật ký chung

download-ke-toan-ha-noi

 

Nguyên tắc ghi sổ Nhật ký chung:

– Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

– Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

  • Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;
  • Sổ Cái;
  • Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

– Ưu điểm

  • Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện. Thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán
  • Được dùng phổ biến. Thuận tiện cho việc ứng dụng tin học và sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán
  • Có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu ở mọi thời điểm trên Sổ Nhật ký chung. Cung cấp thông tin kịp thời.

– Nhược điểm

  • Lượng ghi chép nhiều.
CLOSE
CLOSE