1

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB theo TT 156

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh
[02]  Lần đầu:              [03]  Bổ sung lần thứ :

 
[04] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………….
[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:……………………………….ngày …………………………….
 
ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:
1. Đất:

1.1 Địa chỉ thửa đất:…………………
1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 
……….
1.3. Mục đích sử dụng đất:……….
1.4. Diện tích (m2):……….
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày………. tháng……. năm…………
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
……….

2. Nhà:
2.1. Cấp nhà:  ……………..  Loại nhà:………………………….
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
……….
2.3. Nguồn gốc nhà:……….
   a) Tự xây dựng:
    –  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
    – Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày …………. tháng ………… năm…………..
2.4. Giá trị nhà (đồng):
……….

3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):
–     
……….
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
 –     
……….
5. Giấy tờ có liên quan, gồm:
–    ……….
–    ……….
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  ……, ngày……… tháng……….. năm……….
Họ và tên:………….. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:…  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))              

 

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *