1

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 05/QTT-TNCN theo TT 92

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Chú ý:
– Từ ngày 
30/7/2015 thì  mẫu 05/KK-TNCN đã được thay thế bằng Mẫu 05/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

   TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế
từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
        [01] Kỳ tính thuế: Năm………..
[02] Lần đầu:                          [03] Bổ sung lần thứ:


[04] Tên người nộp thuế:…………….…………………….……………………………………..

           [05] Mã số thuế:                          

[06] Địa chỉ: ……………..……………………………….
[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:………..[11] Email: ……………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………..

           [13] Mã số thuế:                          

[14] Địa chỉ: ………………………………………………
[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………
[17] Điện thoại: ……………………  [18] Fax: …….. [19] Email: ……………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………..Ngày:………………………….

I. NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ THUẾ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP  

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/
Số tiền
1 Tổng số người lao động: [21] Người  
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [22] Người  
2 Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] [23] Người  
2.1 Cá nhân cư trú [24] Người  
2.2 Cá nhân không cư trú [25] Người  
3 Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần [26] Người  
4 Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh [27] Người  
5 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [28]=[29]+[30] [28] VNĐ  
5.1 Cá nhân cư trú [29] VNĐ  
5.2 Cá nhân không cư trú [30] VNĐ  
6 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [31]=[32]+[33] [31] VNĐ  
6.1 Cá nhân cư trú [32] VNĐ  
6.2 Cá nhân không cư trú [33] VNĐ  
7 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [34]=[35]+[36] [34] VNĐ  
7.1 Cá nhân cư trú [35] VNĐ  
7.2 Cá nhân không cư trú [36] VNĐ  
8 Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kinh tế [37]=[38]+[39] [37] VNĐ  
8.1 Cá nhân cư trú [38] VNĐ  
8.2 Cá nhân không cư trú [39] VNĐ  
9 Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [40] VNĐ  
10 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [41] VNĐ  

II. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/
Số tiền
1 Tổng số cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay [42] Người  
2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [43] VNĐ  
3 Tổng số thuế TNCN phải nộp [44] VNĐ  
4 Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN [45] VNĐ  
5 Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa [46] VNĐ  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………..
Chứng chỉ hành nghề số:…………
…, ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 
 

Tải Mẫu 05/QTT-TNCN về tại đây:
 
Mẫu 05/QTT-TNCN

 

Xem thêm: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN
 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *