1

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số vãng lai Mẫu số 05/GTGT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)
[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh
 * Tháng……… năm ……

[02] Lần đầu:  [      ] [03] Bổ sung lần thứ [      ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:                            

[06] Địa chỉ: …………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………..

[13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………….ngày…………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế [21] [22]
2 Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu [23]    1% [24]     2%
3 Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này
[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%
[25] [26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: ………………….
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
        Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *