1

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu số 04/GTGT theo TT 156

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh

 * Tháng……… năm …… hoặc quý…. năm…
[02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ [    ]

[04] Tên người nộp thuế:………………………………..

[05] Mã số thuế:                            

[06] Địa chỉ: ……………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………….. [08] Tỉnh/thành phố: ………………………
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:…………..[11] Email: ……………….
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….

[13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ: ……………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……….. [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………..ngày………………
                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Nhóm ngành Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế Tỷ lệ GTGT Thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Phân phối, cung cấp hàng hoá [21] [22] 1% [23]=[22]x1%
2 Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu [24] 5% [25]=[24]x5%
3 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu [26] 3% [27]=[26]x3%
4 Hoạt động kinh doanh khác [28] 2% [29]=[28]x2%
  Tổng   [30]=[22]+[24]+[26]+[28]   [31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Tổng doanh thu [32]=[21]+[30]:……………………….
Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp [33]=[31]:…………….
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI L THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
 …., ngày ……..tháng……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
 

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *