1
Bài tập kế toán

Bài tập tính thuế GTGT theo pp khấu trừ, trực tiếp

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp có lời giải. Cách tính thuế GTGT theo pp khấu trừ, cách tính thuế GTGT theo pp trực tiếp. Cách xác định giá tính thuế GTGT… I.

Xem thêm

Bài tập hạch toán tiền lương có lời giải theo TT 200 và 133

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể tự học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Xem thêm

Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có lời giải mới nhất

Bài tập nguyên lý kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hướng dẫn cách giải Bài tập định khoản nguyên lý kế toán theo Thông tư 200 và 133 mới nhất hiện nay:   Trong tháng 5/2017 tại Công

Xem thêm

Bài tập định khoản giá thành sản phẩm có lời giải

Bài tập tính giá thành sản phẩm hoàn thành mới nhất, hướng dẫn cách định khoản hạch toán giá thành sản phẩm, sản phẩm hoàn thành nhập kho theo Thông tư 200 và 133. Cách tính chi phí sản xuất

Xem thêm

Bài tập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp có lời giải

Mẫu bài tập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mới nhất. Hướng dẫn cách giải bài tập tính thuế TNDN theo quy định về thuế TNDN năm 2017. Hy vọng giúp các bạn sinh viên kế toán kịp

Xem thêm

Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân có lời giải

Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2017. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn giải các Bài tập thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo đúng Luật thuế TNCN năm 2017. Bài tập 1:

Xem thêm

Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn cách tính thuế TTĐB, cách hạch toán thuế TTDB và cách kê khai thuế TTĐB… Bài tập 1:Trong tháng

Xem thêm

Bài tập kế toán Tài sản cố định có lời giải

Bài tập kế toán Tài sản cố định có lời giải. Bài tập tính nguyên giá Tài sản cố định, bài tập tính trích khấu hao TSCĐ có lời giải chi tiết theo đúng các quy định về TSCĐ mới

Xem thêm

Bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu có lời giải

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất khập

Xem thêm