1
Bài tập kế toán

Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn cách tính thuế TTĐB, cách hạch toán thuế TTDB và cách kê khai thuế TTĐB… Bài tập 1:Trong tháng

Xem thêm

Bài tập kế toán Tài sản cố định có lời giải

Bài tập kế toán Tài sản cố định có lời giải. Bài tập tính nguyên giá Tài sản cố định, bài tập tính trích khấu hao TSCĐ có lời giải chi tiết theo đúng các quy định về TSCĐ mới

Xem thêm

Bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu có lời giải

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất khập

Xem thêm