1
BHXH – BHYT – BHTN – KPCĐ

Chế độ ốm đau được hưởng bảo hiểm xã hội 2018

Quy định về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ốm đau của BHXH, điều kiện để được hưởng, thời gian được hưởng, mức lương được hưởng chế độ ốm đâu của BHXH. Căn cứ theo Mục 1 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của

Xem thêm

Quy định về bảo hiểm y tế năm 2018

Quy định về việc đóng bảo hiểm y tế đã được thay đổi theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), cụ thể như sau:   1. Mức đóng bảo

Xem thêm

Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 636/QĐ-BHXH 2018

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe – Mẫu C70a-HD mới nhất năm 2018 theo Quyết định 636/QĐ-BHXH.    ——————————————————————- Tên cơ quan đơn vị ……… Mã đơn

Xem thêm

Cách lập tờ khai tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS

Hướng dẫn cách ghi Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN – Cách lập Mẫu TK1-TS mới nhất năm 2018 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.  Kể từ ngày 1/7/2018 Tờ khai tham gia BHXH Mẫu TK1-TS

Xem thêm

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo QĐ 595

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN – Mẫu TK1-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi theo Quyết định 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Hướng dẫn cách viết tờ khai tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y

Xem thêm

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mới nhất năm 2018 hiện nay. Hướng dẫn cách lập Tờ khai TK3-TS.  

Xem thêm

Cách ghi Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2018, đây là Mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách lao động tham gia BHXH,

Xem thêm

Cách lập tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS

Hướng dẫn cách ghi Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Tờ khai điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. HƯỚNG DẪN LẬP Tờ khai đơn

Xem thêm

Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin theo QĐ 595

Hướng dẫn cách ghi Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Bảng kê thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN – Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH. 1. Mẫu D01-TS Bảng kê

Xem thêm

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH theo QĐ 595

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam mới nhất năm 2018 hiện nay. Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS danh sách tham gia BHXH. Tên đơn vị: Công ty kế

Xem thêm