1
BHXH – BHYT – BHTN – KPCĐ

Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 636/QĐ-BHXH 2018

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe – Mẫu C70a-HD mới nhất năm 2018 theo Quyết định 636/QĐ-BHXH.    ——————————————————————- Tên cơ quan đơn vị ……… Mã đơn

Xem thêm

Cách lập tờ khai tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS

Hướng dẫn cách ghi Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN – Cách lập Mẫu TK1-TS mới nhất năm 2018 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.  Kể từ ngày 1/7/2018 Tờ khai tham gia BHXH Mẫu TK1-TS

Xem thêm

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo QĐ 595

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN – Mẫu TK1-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi theo Quyết định 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Hướng dẫn cách viết tờ khai tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y

Xem thêm

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mới nhất năm 2018 hiện nay. Hướng dẫn cách lập Tờ khai TK3-TS.  

Xem thêm

Cách ghi Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2018, đây là Mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách lao động tham gia BHXH,

Xem thêm

Cách lập tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS

Hướng dẫn cách ghi Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Tờ khai điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. HƯỚNG DẪN LẬP Tờ khai đơn

Xem thêm

Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin theo QĐ 595

Hướng dẫn cách ghi Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Bảng kê thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN – Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH. 1. Mẫu D01-TS Bảng kê

Xem thêm

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH theo QĐ 595

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam mới nhất năm 2018 hiện nay. Hướng dẫn cách viết Mẫu D02-TS danh sách tham gia BHXH. Tên đơn vị: Công ty kế

Xem thêm

Quy định về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Người sử dụng lao động phải đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, mức đóng bằng 1% quỹ lương đóng BHXH, cụ thể như sau: I.

Xem thêm

Mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN năm 2018 mới nhất

Theo khoản 19 điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), không tham gia BHXH, BHTN… cụ thể như sau: 1. Phạt cảnh cáo

Xem thêm