1

Nghị định 109/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayNgày 24/09/2013 Chính Phủ ban hành Nghị Định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 
Trong đó phần hóa đơn cụ thể như sau:

 
A. Đối với người bán hàng xuất hóa đơn:
 
1. Phạt từ 200.000 Đồng đến 1.000.000 đồng nếu xuất hóa đơn mà không đầy đủ nội dung theo quy định.
 
2. Phạt từ 2.000.000đồng đến 4.000.000đồng nếu không hủy hoặc hủy không đúng quy định.
 
3. Phạt từ 4.000.000đồng đến 8.000.000đồng nếu:

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.
– Lập hóa đơn không theo số nhỏ đến số lớn theo quy định.
– Lập hóa đơn mà không giao cho người mua ( trừ trường hợp trên hóa đơn có ghi người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê.
– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định.
– Lập sai hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã khai thuế.
 
4. Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu:

– Làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn ( trừ trường hợp cháy hỏng do thiên tai, hỏa hoạn). Nếu mất liên 1 và 3 thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
– Không lập hóa đơn bán hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên.
 
5. Phát từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
 
B. Đối với người mua
 
1. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu làm mất, cháy, hỏng liên 2 mua hàng ( trừ trường hợp cháy, hỏng do thiên tai, hỏa hoạn)

2. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
 
C. Về lập, gửi thông báo và báo cáo hóa đơn cho cơ quan thuế:
 
1. Phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo hủy… không đầy đủ nội dung theo quy định ( trừ thông báo phát hành hóa đơn ).

2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, thông báo hủy… chậm 10 ngày (trừ thông báo phát hành hóa đơn ).

3. Phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu không nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, thông báo hủy… Sau 20 ngày kể từ hạn quy định
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013 và thay thế Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và Chương V Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 
Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn không nêu tại Nghị định được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính
 

 
 

__________________________________________________
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *