Trang chủ » Tự học kế toán Excel qua mạng » Tải Phần mềm Excel theo dõi hàng tồn kho và công nợ miễn phí

Tải Phần mềm Excel theo dõi hàng tồn kho và công nợ miễn phí

Tặng Phần mềm Excel theo dõi hàng tồn kho và công nợ

Với nhiều chính sách hỗ trợ các bạn học viên ngày càng tiếp cận gần hơn với các công việc thực tế ngoài việc được đào tạo theo hình thức thực tế tại trung tâm, ad luôn tìm hiểu thêm nhiều chính sách mới để cập nhật liên tục và các phần mềm phổ biến gửi tặn các bạn miễn phí.

Như những lần trước là phần mềm kế toán excel theo TT200, quyết định 48, tính giá thành công ty sản xuất, xây lắp,…. thì hôm nay Công ty kế toán Hà Nội xin gửi đến các bạn phần mềm kế toán Excel Theo Dõi Hàng Tồn Kho và Công Nợ.

Phần mềm Excel theo dõi hàng tồn kho và công nợ:
1. Theo dõi nhập xuất tồn
2. Theo dõi công nợ phải thu
3. Theo dõi công nợ phải trả

 

tk1

tk2

 

tk3

 

tk4

Bạn muốn học tập, nghiên cứu hay làm việc thì đây là Phần mềm excel hỗ trợ tốt cho bạn.

CLOSE
CLOSE