1
Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kế khai thuế htkk 3.8.2 mới nhất 2018

Ngày 23/03/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.2, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.8.2 mới nhất này đã cập nhật Báo cáo tài chính theo Thông tư 133, download HTKK tại đây

Xem thêm

Tải phần mềm HTKK 3.3.7 mới nhất hiện nay

HTKK 3.3.7 Bắt đầu từ ngày 17/03/2016, khi lập báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng

Xem thêm

Download phần mềm HTKK 3.3.4 từ Tổng Cục Thuế

Tổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch – HTKK 3.3.4 đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường

Xem thêm
download phần mềm htkk 3.3.1

Download phần mềm HTKK 3.3.1 – hỗ trợ kê khai thuế

Ngày 27/3, tổng cục thuế đã thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.1 mới nhất hiện nay. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng yêu cầu kê khai quyết toán thuế TNCN

Xem thêm
phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.3.0

Phần mềm HTKK 3.3.0 hỗ trợ kê khai thuế qua mạng

Download phần mềm HTKK 3.3.0, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng mới nhất do tổng cục thuế phát hành giúp người dùng kê khai thuế hiểu rõ các quy định mới cũng như các hướng dẫn chi tiết

Xem thêm