Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kế khai thuế htkk 3.8.2 mới nhất 2018

Ngày 23/03/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.2, phần mềm hỗ trợ kê khai

Xem thêm

Tải phần mềm HTKK 3.3.7 mới nhất hiện nay

HTKK 3.3.7 Bắt đầu từ ngày 17/03/2016, khi lập báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu

Xem thêm

Download phần mềm HTKK 3.3.4 từ Tổng Cục Thuế

Tổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch –

Xem thêm
download phần mềm htkk 3.3.1

Download phần mềm HTKK 3.3.1 – hỗ trợ kê khai thuế

Ngày 27/3, tổng cục thuế đã thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.1 mới

Xem thêm
phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.3.0

Phần mềm HTKK 3.3.0 hỗ trợ kê khai thuế qua mạng

Download phần mềm HTKK 3.3.0, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng mới nhất do tổng cục thuế

Xem thêm