1

Quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài của công ty, đầy là 1 trong những giấy tờ quan trọng để đưa chi phí đi công tác vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————o0o————– —————-o0o—————
Số: … /2016/QĐ/KTTU Hà Nội, ngày ..tháng … năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

 

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội

 
       Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty …..;

       Chức năng quyền hạn của Giám đốc.
 

QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1.  Quyết định cử các nhân viên đi công tác …. tại: Công ty …. như sau:
– Ông …
– Bà ….

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:
– Đơn vị đến Công tác:
– Địa điểm đến công tác:
– Thời gian đi công tác: …….ngày, kể từ ngày …
– Phương tiện đi công tác:

Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
     – Như điều 4;  
    – Lưu VP.  

 

Tải về tại đây:

Quyết định cử đi công tác

Xem thêm: Quy định chi phí đi công tác hợp lý


__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *