1

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương 2018

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương năm 2018 của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi lên gửi Phòng lao động thương binh và xã hội.

 
 

KẾ TOÁN Hà Nội
———————
SỐ: 01 QĐ/KTTU-2018
V/v: Ban hành hệ thống thang
bảng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—–o0o——

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

Giám Đốc Công ty Kế toán Thiên Ưng


          – Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 Ban hành ngày 18/06/2012.

          – Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
          – Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày
01/01/2018
Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này.
 

Nơi nhận:                                               CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
+ Các phòng ban công ty (Giám đốc ký tên và đóng dấu)
+ Lưu VT  

 

Tải về: Cách xây dựng hệ thống thang bảng lương
 
__________________________________________________

quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *