Post Tagged with: "Chứng từ kế toán"

Nghị định 105-2013-NĐ-CP

Nghị định 105-2013-NĐ-CP

Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Số: 105/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ […]

Xem thêm
CLOSE
CLOSE