Post Tagged with: "hàm nối chuỗi có điều kiện trong excel"

Cách sử dụng hàm nối chuỗi trong Excel

Cách sử dụng hàm nối chuỗi trong Excel

Trong Excel, khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa Họ, Tên khách hàng thì thường đi kèm với cột Họ và tên khách hàng. Trong các trường hợp này Excel có một hàm nối chuỗi dùng để để nối 2 chuỗi Họ, Tên khách hàng với nhau thay vì phải gõ lại Họ và […]

Xem thêm
CLOSE
CLOSE