Post Tagged with: "nghị định số 122/2015/nđ-cp"

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 vừa được Chính phủ ban hành Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016 như sau: Mức lương tối thiểu vùng 2016 Vùng Mức lương tối thiểu Mức tăng (so với năm 2015) Vùng 1  3.500.000 đồng/tháng […]

Xem thêm
CLOSE
CLOSE