1
Tài liệu kế toán

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2018, đầy đủ 1 bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho DN theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang lương lương, bảng lương quy

Xem thêm

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất NĐ 49

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ: DN tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với nhân viên theo Mẫu hệ thống thang bảng lương

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công trên Excel mới nhất năm 2018

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất. Đây là mẫu bảng chấm công trên Excel năm 2018 do Công ty kế toán Hà Nội thiết kế theo đúng lịch năm 2018. Theo điều 9

Xem thêm

Quy định về chi phí tiền lương, phụ cấp…cho nhân viên

Quy định về Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, phúc lợi … cho người lao động, điều kiện để đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế

Xem thêm

Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2018 mới nhất

Mẫu quy chế tiền lương thưởng trong doanh nghiệp của Công ty cổ phần, công ty TNHH mới nhất năm 2018. Download mẫu quy chế lương thưởng, phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động miễn phí tại Kế toán

Xem thêm

Mức lương tối thiều vùng năm 2018 theo NĐ 141/2017/NĐ-CP

Kể từ ngày 1/1/2018 Mức lương tối thiều vùng 2018 đã tăng lên đến 3.980.000 ở Vùng 1, cao hơn năm 2017: 230.000. Đây là mức lương tối thiểu vùng để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày

Xem thêm

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN,  KPCĐ, hình thức đóng cụ thể như sau: 1.Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm cụ thể như

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trên Excel

Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trong Excel theo mẫu Bảng thanh toán tiền lương ban hành kèm theo Thông tư 133 và Thông tư 200 mới nhất hiện nay. Bước 1: – Theo quy định tại Thông tư

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel theo Thông tư 133 và 200 mới nhất, Đây có thể coi là mẫu bảng tính lương và trích các khoản theo lương như BHXH, Thuế TNCN, giảm trừ … chi tiết

Xem thêm

Cách hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (các khoản trích theo lương: Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ), cách hạch toán tạm ứng lương, cách hạch toán thuế TNCN của nhân viên, cách hạch toán tiền

Xem thêm