Tài liệu kế toán

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2018, đầy đủ 1 bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho DN theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang lương lương, bảng lương quy định tại điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ, cụ thể […]

Xem thêm
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất NĐ 49

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất NĐ 49

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ: DN tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với nhân viên theo Mẫu hệ thống thang bảng lương như sau rồi nộp cho Phòng Lao động Thương binh xã hội. 1. Hệ thống […]

Xem thêm
Mẫu bảng chấm công trên Excel mới nhất năm 2018

Mẫu bảng chấm công trên Excel mới nhất năm 2018

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất. Đây là mẫu bảng chấm công trên Excel năm 2018 do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế theo đúng lịch năm 2018. Theo điều 9 Thông tư 200 và điều 10 Thông tư 133:  – Các chứng từ kế toán […]

Xem thêm
Quy định về chi phí tiền lương, phụ cấp…cho nhân viên

Quy định về chi phí tiền lương, phụ cấp…cho nhân viên

Quy định về Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, phúc lợi … cho người lao động, điều kiện để đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về Thuế […]

Xem thêm
Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2018 mới nhất

Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2018 mới nhất

Mẫu quy chế tiền lương thưởng trong doanh nghiệp của Công ty cổ phần, công ty TNHH mới nhất năm 2018. Download mẫu quy chế lương thưởng, phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động miễn phí tại Kế toán Thiên Ưng. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một […]

Xem thêm
Mức lương tối thiều vùng năm 2018 theo NĐ 141/2017/NĐ-CP

Mức lương tối thiều vùng năm 2018 theo NĐ 141/2017/NĐ-CP

Kể từ ngày 1/1/2018 Mức lương tối thiều vùng 2018 đã tăng lên đến 3.980.000 ở Vùng 1, cao hơn năm 2017: 230.000. Đây là mức lương tối thiểu vùng để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ. Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 cụ thể như sau: […]

Xem thêm
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN,  KPCĐ, hình thức đóng cụ thể như sau: 1.Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm cụ thể như sau: Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam áp dụng từ ngày […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trên Excel

Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trên Excel

Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trong Excel theo mẫu Bảng thanh toán tiền lương ban hành kèm theo Thông tư 133 và Thông tư 200 mới nhất hiện nay. Bước 1: – Theo quy định tại Thông tư 200 và Thông tư 133 thì DN được tự thiết kế Mẫu bảng thanh toán […]

Xem thêm
Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel theo Thông tư 133 và 200 mới nhất, Đây có thể coi là mẫu bảng tính lương và trích các khoản theo lương như BHXH, Thuế TNCN, giảm trừ … chi tiết nhất. – Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), […]

Xem thêm
Cách hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN

Cách hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (các khoản trích theo lương: Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ), cách hạch toán tạm ứng lương, cách hạch toán thuế TNCN của nhân viên, cách hạch toán tiền chế độ thai sản …theo Thông tư 200 và 133 mới nhất năm 2017. TÀI […]

Xem thêm
CLOSE
CLOSE