1
Tài liệu kế toán

Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội

Công ty nhận tiền trợ cấp chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội để trả cho nhân viên hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán tiền Bảo hiểm xã hội

Xem thêm

Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo TT 200

Trích lập quỹ dự phòng tiền lương hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn trích lập quỹ dự phòng tiền lương và cách hạch toán quỹ dự phòng tiền lương theo Thông tư 200.  1.

Xem thêm

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2018

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2017 – 2018 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Những người được đăng ký người phụ thuộc, thời hạn nộp hồ sơ đăng

Xem thêm

Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

  Thời gian thử việc có đóng Bảo hiểm xã hội không? Những quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc tối thiểu năm 2017 theo Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13.  Theo điều 26

Xem thêm

Các ngày nghỉ lễ được hưởng lương và không hưởng lương

Kể từ ngày 1/5/2013 theo điều 115 và 116 của Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương và không được hưởng lương bao gồm:  1. Các ngày nghỉ lễ

Xem thêm

Đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương nào?

  Đóng BHXH năm 2018 theo mức lương nào? Mức lương đóng BHXH năm 2018? Tổng thu nhập hay Lương chính không bao gồm phụ cấp? Đó là vướng mắc của nhiều bạn kế toán. Bài viết này Công ty

Xem thêm

Mức lương cơ sở năm 2017 từ ngày 1/7/2017

Mức lương cơ sở năm 2017 đã tăng 1.300.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%), đây là mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương

Xem thêm

Mức phạt trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ (Có hiệu lực từ ngày 25/11/2015) Quy định về mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, trả lươn không đúng hạn, trả lương

Xem thêm

Mức phạt không đăng ký thang lương, bảng lương

Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt không? Kế toán Hà Nội xin trích quy định về Mức phạt không đăng ký thang bảng lương, không xây dựng thang bảng lương với sở LĐTBXH.  Kể từ ngày 25/11/2015

Xem thêm

Mức phạt không ký hợp đồng lao động

Theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với DN (có hiệu lực từ ngày 25/11/2015) cụ

Xem thêm