Tài liệu kế toán

Cập nhật những chính sách thuế mới nhất năm 2015

Cập nhật những chính sách thuế mới nhất năm 2015

Việc cập nhật chính sách thuế mới nhất không phải websiate nào cũng cấp nhật thường xuyên vì thế Kế toán Hà Nội sẽ thường xuyên cập nhật những chính sách thuế mới nhất năm 2015 STT Nội dung tài liệu  Chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 1 Công văn 17526/BTC-TCT ngày […]

Xem thêm
mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung quyết định 48

mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung quyết định 48

Sổ cái tài khoản là công cụ hiệu quả và vô cùng cần thiết trong trong các doanh nghiệp để thống kê số lượng chứng từ và các tài khoản phát sinh trong kỳ kế toán. Việc sử dụng thành thạo cũng như chính xác sổ cái tài khoản kế toán sẽ giúp kế toán […]

Xem thêm
Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel theo quyết định 48 và 15

Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel theo quyết định 48 và 15

Mẫu sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái Xem thêm: cách ghi sổ nhật ký chung   Nguyên tắc ghi […]

Xem thêm
Quy định về tiền lương mới nhất năm 2015

Quy định về tiền lương mới nhất năm 2015

Những quy định về tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2015 1. Tăng lương tối thiểu vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức […]

Xem thêm
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy Từ 01/06/2014 doanh nghiệp khi có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục thu hồi hóa đơn xuất sai […]

Xem thêm
Tổng hợp các Điểm Mới trong luật Thuế có hiệu lực từ 1/1/2015

Tổng hợp các Điểm Mới trong luật Thuế có hiệu lực từ 1/1/2015

Đây là những điểm mới được cơ quan thuế và Bộ Tài Chính hướng dẫn tại các công văn: + Số 3609 /TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế, ngày 26 tháng 8 năm 2014 của BTC- TCT. + […]

Xem thêm
Mẫu bảng chấm công và bảng lương cho nhân viên

Mẫu bảng chấm công và bảng lương cho nhân viên

Bạn cần một bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu mẫu bảng chấm công cho nhân viên dưới đây hi vọng sẽ […]

Xem thêm
CLOSE
CLOSE