Trang chủ » Văn bản pháp luật » THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP + FULL BỘ TÀI LIỆU MẪU GỬI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG (MỚI NHẤT ĐẾN THÁNG 8/2016) BAO GỒM:
+ Hồ sơ đăng ký thuế
+ Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội
+ Hồ sơ Đăng ký thang bảng lương
+ Hồ sơ đăng ký lao động
download
CLOSE
CLOSE