1

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí? Có tính thuế TNCN?

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayTiền thưởng tháng 13 có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN ko? Có phải tính thuế TNCN không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Bài viết này Kế toán Hà Nội xin giải đáp các vướng mắc trên của các bạn.

 

1. Tiền thưởng lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

Theo điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định là “Tiền thưởng” như sau:

tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí, có tính thuế TNCN

– Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.
– Quy chế thưởng do DN quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

 
Theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:

– Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
 
Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định như sau:

– Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.
–  DN có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

 
Kết luận:
Để đưa khoản chi phí tiền thưởng lương tháng 13 vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần:

– Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng của Công ty.
– Quyết định lương thưởng.
– Phiếu chi tiền thưởng.

Thời điểm hạch toán chi phí tiền lương thưởng tháng 13:

Theo Công văn 3620/CT-TTHT ngày 24/4/2017 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:

thời điểm hạch toán tiền lương thưởng tháng 13

Theo Công văn 1699/TCT-CS ngày 06/05/2015 của TỔNG CỤC THUẾ:


“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Softfront Việt Nam có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm 2013 nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2013.”

Theo Công văn 56018/CT-TTHT ngày 17/8/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

– Trường hợp Công ty có thực hiện trích trước khoản tiền thưởng thành tích trong năm tài chính nhưng đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN Công ty chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm phát sinh khoản trích trước. Tuy nhiên, đến kỳ tính thuế của năm tài chính sau, Công ty có thực hiện chi khoản tiền thưởng thành tích của năm tài chính trước thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế mà Công ty thực chi nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và phù hợp theo quy định của pháp luật.

NHƯ VẬY:

– Tiền lương thưởng tháng 13 cuối năm mà: Hạch toán vào chi phí trong năm tài chính và Thực chi trước khi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN -> Thì được hạch toán vào chi phí trong năm.

– Nếu hạch toán vào trong năm tài chính – Nhưng đến hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN mà chưa THỰC CHI -> Thì không được trừ vào chi phí trong năm – Mà được tính vào chi phí năm sau (năm thực chi).

2. Tiền thưởng lương tháng 13 có tính thuế TNCN không?

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Kết luận:
– Khoản tiền thưởng lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.
 
– Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm DN chi trả lương thưởng cho NLĐ.

VD: Tiền thưởng lương tháng 13 năm 2016, DN bạn trả vào ngày 10/1/2017 thì các bạn cộng gộp cả tiền lương tháng và tiền thưởng đó vào để tính thuế TNCN cho tháng 1/2017 và Quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2017.

Theo Công văn 941/CT-TTHT ngày 7/2/2017 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh:

thời điểm tính thuế tncn tiền lương tháng 13

 

Chi tiết xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017

__________________________________________________

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *