1
Tự học kế toán Excel qua mạng

Cách thay thế cụm từ, ký tự trong Word và Excel

Hướng dẫn cách thay cụm từ trong Word và Excel , cách thay thế 1 cụm từ, ký tự hoặc thay thể toàn bộ các cụm từ, ký tự trong Word và Excel.  1. Cách thay thế cụm từ, ký

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel

  Phần trước chúng tôi đã chia sẻ với các bạn Mẫu sổ sách kế toán trên Excel, phần này kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel chi tiết theo mẫu trên,

Xem thêm

Hướng dẫn chuyển số thành chữ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013

Để hỗ trợ các bạn kế toán trong việc Chuyển số thành chữ trong Excel, Bài viết này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách chuyển số  thành chữ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013 chi tiết bằng hình

Xem thêm

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên Excel

Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel thực hiện trên Mẫu sổ sách mà Công ty kế toán Hà Nội thiết kế. Phần này các bạn sẽ được hướng

Xem thêm

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel để làm các công việc kế toán như: Kết chuyển các bút toán cuối kỳ, tổng hợp số liệu từ NKC lên bảng cân đối phát sinh..  1. Công dụng của

Xem thêm

Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel khi làm kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel khi làm kế toán thực tế  1. Công dụng của hàm SUBTOTAL trong Excel đối với kế toán:   – Tính tổng dãy ô có điều kiện như:                  Tính tổng

Xem thêm

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán để tính phân bổ chi phí, tính khấu hao, tính giá nhập xuất kho …  1. Công dụng của hàm VLOOKUP trong Excel kế toán:  

Xem thêm

Các hàm thường dùng trong kế toán Excel để lên sổ sách

Các hàm thường dùng trong Excel để lên sổ sách, tính lương, làm bảng nhập xuất tồn, quản lý kho, lập các báo cáo kế toán trên Excel  1. Hàm LEFT Cú pháp: LEFT(text,số ký tự cần lấy) VD: LEFT(“ketoanthienung”,6)=”ketoan”

Xem thêm

Các phím tắt trong Excel kế toán

Excel là 1 công cụ hữu ích cho công việc của người kế toán. Hiểu được điều đó Công ty kế toán Hà Nội xin tổng hợp các phím tắt trong Excel, hy vọng sẽ giúp ích cho công việc

Xem thêm

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Ghi sổ sách kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung được rất nhiều DN và kế toán lựa chọn, nhưng sau khi làm xong sổ sách kế toán các bạn không biết kiểm tra đối chiếu xem đúng hay

Xem thêm