Tự học kế toán Excel qua mạng

Cách trừ ngày tháng năm trong Excel dành cho kế toán

Cách trừ ngày tháng năm trong Excel dành cho kế toán

Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn cách trừ ngày tháng năm trong Excel rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Hàm DATEDIF(): Có lẽ cách dễ nhất khi muốn tính toán ngày tháng năm là dùng hàm DATEDIF(). Nhưng có một điều tôi không hiểu là: hàm […]

Xem thêm
Quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số bằng file Excel

Quản lý hàng hóa, vật tư, công nợ, doanh số bằng file Excel

Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ file excel quản lý hàng hóa vật tư, công nợ, doanh số theo theo nhân viên kinh doanh. File có các tính năng sau: 1. Quản lý NXT hàng hóa, thành phẩm, vật tư, công cụ dụng cụ theo phương pháp bình quân 2.Theo dõi công […]

Xem thêm
Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003,2007,2010

Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003,2007,2010

Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 Trước tiên các bạn cần tải về add-in vnTools tại đây Nếu bạn thường xuyên sử dụng Excel để tính toán chi tiêu hay lập bảng lương hay những việc […]

Xem thêm
Các hàm excel thường dùng trong kế toán

Các hàm excel thường dùng trong kế toán

Các hàm excel thường dùng trong kế toán được kế toán thường xuyên sử dụng nhất trong công tác hoạch toán kế toán trên Excel. Các hàm thường dùng trong Excel kế toán: – Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa làVlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X). Hàm Vlookup là hàm trả về giá […]

Xem thêm
Hướng dẫn kế toán cách sử dụng hàm SUMIF trong excel

Hướng dẫn kế toán cách sử dụng hàm SUMIF trong excel

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: tổng hợp số liệu từ Bảng nhập liệu lên bảng cân đối phát sinh, kết chuyển các bút toán cuối kỳ Hàm Sumif là hàm tính tổng có điều kiện và có cú pháp như sau: SUMIF(range,criteria,sum_range) – Chỉ những ô nào trong […]

Xem thêm
CLOSE
CLOSE