1

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động mẫu 05A-HSB

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayVăn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động mẫu số 05A-HSB. (Ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu số 05A-HSB
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ: ……………………
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:             /
V/v giải quyết trợ cấp  TNLĐ  (BNN) đối với  ông/bà . . . . . . . . .
. . . . . . . ,  ngày …. tháng …. năm .….

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………….. ………………………….
 

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):
……………………………….
Số điện thoại (nếu có): …………………………………
2- Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:
– Họ tên ………………..    Số sổ BHXH: ……………………
Số CMND ………………. do ……………… cấp ngày ……… tháng ……. năm …………
– Nghề nghiệp: ……………Đơn vị (hoặc nơi làm việc …………………
– Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: ………………………..
– Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): …………………………..
……………………….
– Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)
3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động …): …………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………….
Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ……………………………………………..
(3) ………. ./.  
 

 
Nơi nhận:
– …………….
– ……………..
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:
– (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;
– (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;
– (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ………….. …………………………. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ……………………………………… ……………………………, số tài khoản …………………….., mở tại Ngân hàng …………………………………, chi nhánh ………………………………….”;

 

Xem thêm: Chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
 
Chúc các bạn thành công!
 

__________________________________________________

  


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *