1
Văn bản pháp luật

Quy định mới về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Quy định mới về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý Doanh nghiệp bạn chuẩn bị ứng tuyển hay nhận công tác mới kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp

Xem thêm

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này ( Nếu bạn cần Tải File tổng hợp “có link tải chi tiết từng quy định” để hỗ trợ công việc hay học tập vui

Xem thêm

Các quy định mới nhất về thuế năm 2016

Tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế hiện hành STT LOẠI THUẾ VĂN BẢN QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN 1 Đăng ký thuế Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục

Xem thêm

Tóm tắt thông tư 133/2016 thay đổi chế độ kế toán mới áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ

Xem thêm

THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP + FULL BỘ TÀI LIỆU MẪU GỬI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG (MỚI NHẤT ĐẾN THÁNG 8/2016) BAO GỒM: + Hồ sơ đăng ký thuế + Hồ sơ

Xem thêm

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này ( Nếu bạn cần Tải File tổng hợp “có link tải chi tiết từng quy định” để hỗ trợ công việc hay học tập vui

Xem thêm

Quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ chi phí mua vào 2016

Kế toán cần quan tâm đặc biệt về hóa đơn, chứng từ với chi phí đầu vào năm 2016 với quy định mới nhất. Để hóa đơn GTGT được chấp nhận tính vào chi phí và được khấu trừ thuế

Xem thêm
QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG

Mẫu Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

Quy chế lương thưởng là văn bản do doanh nghiệp lập quy định về các vấn đề liên quan đến tiền lương và các khoản phải trả khác cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp hay

Xem thêm

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Xem thêm

Hóa đơn Giá trị gia tăng – Mẫu số: 01GTKT3 do Cục thuế phát hành

Hóa đơn Giá trị gia tăng – Mẫu số 01GTKT3 là mẫu mới nhất do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC, Hóa đơn GTGT do Cục Thuế đặt in

Xem thêm