1
Những luật Thuế – Kế toán mới

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39 về hóa đơn

  Ngày 27/4/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC quy định về đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ

Xem thêm

Quyết định 595/QĐ-BHXH thay thế QĐ 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Quyết định 595/QĐ-BHXH thay thế QĐ 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT..   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm

Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư 324/2016/TT-BTC, ngày 21/12/2016 của Bộ tài chính. Quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, mã chương, mã nội dung kinh tế, mã tiểu mục, khoản, có hiệu lực từ ngày từ ngày 4/2/2017 áp dụng từ

Xem thêm

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm kế toán

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập, đối tượng áp dụng là Cá nhân tổ chức trong nước và nước ngoài.

Xem thêm

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ

Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Doanh

Xem thêm

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm

Nghị định 109/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí

Ngày 24/09/2013 Chính Phủ ban hành Nghị Định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.  Trong đó phần hóa đơn cụ thể như sau:  A. Đối

Xem thêm

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Ngày 15/05/2013 Bộ tài chính ban hành Thông Tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.  Thông

Xem thêm

Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Ngày 17/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.  Nghị định có hiệu lực từ 01/03/2014 Điều 1.

Xem thêm

Công văn số 431/TCT-TVQT ngày 14/2/2014 về quản lý và sử dụng hóa đơn (bán hàng)

  Ngày 14/2/2014 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 431/TCT-TVQT quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng   __________________________________________________

Xem thêm