Văn bản pháp luật

Quy định mới về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Quy định mới về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Quy định mới về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý Doanh nghiệp bạn chuẩn bị ứng tuyển hay nhận công tác mới kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ? Bạn phải nắm rõ các quy định mới để làm […]

Xem thêm
Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này ( Nếu bạn cần Tải File tổng hợp “có link tải chi tiết từng quy định” để hỗ trợ công việc hay học tập vui lòng chat trực tiếp với tư vấn viên ) Nếu bạn làm kế toán thuế […]

Xem thêm
Các quy định mới nhất về thuế năm 2016

Các quy định mới nhất về thuế năm 2016

Tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế hiện hành STT LOẠI THUẾ VĂN BẢN QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN 1 Đăng ký thuế Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã […]

Xem thêm
Tóm tắt thông tư 133/2016 thay đổi chế độ kế toán mới áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tóm tắt thông tư 133/2016 thay đổi chế độ kế toán mới áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán […]

Xem thêm
THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THỦ TỤC BAN ĐẦU TỪ A-Z CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP + FULL BỘ TÀI LIỆU MẪU GỬI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG (MỚI NHẤT ĐẾN THÁNG 8/2016) BAO GỒM: + Hồ sơ đăng ký thuế + Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội + Hồ sơ Đăng ký thang bảng lương + […]

Xem thêm
Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này

Sai Lầm Nếu Bạn Làm Kế Toán Thuế Mà Không Biết Những Văn Bản Này ( Nếu bạn cần Tải File tổng hợp “có link tải chi tiết từng quy định” để hỗ trợ công việc hay học tập vui lòng chat trực tiếp với tư vấn viên ) Nếu bạn làm kế toán thuế […]

Xem thêm
Quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ chi phí mua vào 2016

Quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ chi phí mua vào 2016

Kế toán cần quan tâm đặc biệt về hóa đơn, chứng từ với chi phí đầu vào năm 2016 với quy định mới nhất. Để hóa đơn GTGT được chấp nhận tính vào chi phí và được khấu trừ thuế khi nhận hóa đơn đầu vào kế toán cần chú ý, quy định chung về […]

Xem thêm
Mẫu Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

Mẫu Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

Quy chế lương thưởng là văn bản do doanh nghiệp lập quy định về các vấn đề liên quan đến tiền lương và các khoản phải trả khác cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp hay các khoản hỗ trợ  phúc lợi khác. Qua đó xác định được cách tính lương, […]

Xem thêm
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập […]

Xem thêm
Hóa đơn Giá trị gia tăng – Mẫu số: 01GTKT3 do Cục thuế phát hành

Hóa đơn Giá trị gia tăng – Mẫu số: 01GTKT3 do Cục thuế phát hành

Hóa đơn Giá trị gia tăng – Mẫu số 01GTKT3 là mẫu mới nhất do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC, Hóa đơn GTGT do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Mẫu […]

Xem thêm
CLOSE
CLOSE